Miljøengasjement, klimanøytralt, klimakompensert

Vårt miljøengasjement har gjort at vi har valgt et klimanøytralt internt arbeid siden 2017 og vi har klimakompensert alle våre kunders internasjonale flyvninger siden 2019.
Vi i Scuba Travel liker alle selskaper i Intoit reisegruppe overlater ikke til deg og alle kunder å ta ansvar for klima og miljø. Når du som kunde kjøper en reise, arrangement eller annen tjeneste fra et selskap i Intoit Travel Group, er klimakompensasjon alltid inkludert i prisen.

Vårt miljøarbeid handler om å ta langsiktig ansvar i vårt daglige arbeid, både i miljø- og samfunnsspørsmål, men også å støtte prosjekter innenfor de områdene vi jobber med. Vårt hovedfokus er å kompensere for CO2 som våre selskaper og deres virksomhet gir opphav til. Dette gjør vi ved å klimakompensere ikke bare all flyreise, men også for CO2-en som hoteller, landtransport og måltider gir opphav til. 

Vårt miljøengasjement har pågått siden 2017, da vår interne virksomhet ble helt klimanøytral. Fra januar 2019 er det alltid inkludert 100 % klimakompensasjon for alle våre kunders reiser med internasjonale flyreiser. Du kan lese mer om det her.

Scuba Travel - Climate Neutral Company

Som dykker er du sannsynligvis, akkurat som oss her på Scuba Travel, veldig opptatt av naturen vår. Vi opplever tross alt hele tiden den fantastiske verdenen under overflaten, og vet at det er et av de beste stedene i verden å besøke!
Dessverre er det slik at jordens gjennomsnittstemperatur stiger, noe som er en direkte effekt av menneskelig aktivitet her, blant annet gjennom økte karbondioksidutslipp men også ødeleggelse av store skogområder som tidligere tok opp store mengder karbondioksid. Luftfarten står i dag for 3 % av menneskets totale CO2-utslipp og i Sverige står luftfarten for 4-5 % av CO2-utslippene (Kilde LFV.se), men andelen er spådd å øke kraftig de neste 15 årene. Målt per passasjerkilometer slipper flyging ut mer CO2 enn noe annet transportmiddel. Så hva kan vi gjøre for å bremse den globale oppvarmingen og minimere CO2-utslippene fra luftfarten? Faktisk kan mye gjøres for å kompensere for disse utslippene og det gjøres stadig forbedringer for å redusere utslippene fra flytrafikken.
Visste du at Scuba Travels kontor- og personalvirksomhet er fullstendig klimakompensert?
Og at når du kjøper en reise med Scuba Travel, klimakompenserer vi flyreisen din, uten ekstra kostnad for deg?

Internt i Scuba Travel er all aktivitet som ansatte gjør i bedriften i form av tjenestereiser, forbruk av materialer, strøm og oppvarming på kontoret fullt klimakompensert fra 2017. Klimakompensasjonen gjøres i samarbeid med Sydpolen og prosjektene vi støtter er Paradigm-prosjektet i Kenya og REDD+ Forest Protection i Zimbabwe. Disse prosjektene ligger våre hjerter nært, så les mer om dem nedenfor!

Våre prosjekter

Paradigmeprosjektet muliggjør distribusjon av 1000-vis av effektive vedovner og rent vannteknologi til ulike kenyanske samfunn. Familier trenger nå mindre ved til matlaging og vannforsyning, og belastningen på de omkringliggende skogene reduseres. Ved å erstatte tradisjonelle kokeplater med lokalt produserte, effektive ovner reduseres drivstoffbruken med rundt 50 % og reduserer giftige utslipp med opptil 70 %. Ved å distribuere disse moderne ovnene genererer Paradigm-prosjektet husholdningenes besparelser på rundt 15 % – penger som i stedet går til mat, skolepenger og andre nødvendigheter. Prosjektet fremmer også økt helse gjennom forbedret inneluftkvalitet, noe som reduserer antallet tilfeller av luftveissykdommer og lungebetennelse betydelig. Trygge vannfiltre og offentlige vanndispensere bidrar også til å forhindre vannbårne sykdommer. Til slutt skaper Paradigm-prosjektet også sysselsettingsmuligheter og økonomiske gevinster, ikke minst for kvinner som sparer mye tid som ellers ville gått med til innsamling av ved.

REDD + står for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, som inkluderer redusert avskoging og nedbryting av skog, bevaring av skog samt bevaring og økt lagring av karbon i skog. Kariba REDD+-prosjektet innebærer å bevare omtrent 785 000 hektar med skog og dyreliv. Området ligger på den sørlige bredden av Karibasjøen, nær grensen mellom Zimbabwe og Zambia. Prosjektet kobler sammen fire ulike nasjonalparker og åtte safarireservater, som gir beskyttelse til flere truede arter som elefant, løve og flodhest. Dette prosjektet er lokalsamfunnsbasert og administrert av fire forskjellige landdistrikter. Bydelene jobber aktivt for å bedre levekårene for innbyggerne i bydelene ved blant annet å bygge nye, bedre veier og utvikle helsestasjoner, samt sørge for at flere får tilgang til rent vann. Prosjektet er sertifisert av VCS, CCBA. 

Scuba Travel er et partnerselskap av WWF

Som Vänföretat støtter vi WWFs viktige miljø- og naturvernarbeid, både her i Sverige og i andre deler av verden.

Vår støtte bidrar til at WWF fortsetter sitt arbeid med å bevare biologisk mangfold, redusere forurensning og ikke-bærekraftig forbruk, og arbeide for bærekraftig bruk av fornybare naturressurser. Les mer dette her om hvordan du også kan bli venn av WWF.

Scuba Travels løfte om Mission 2020

Vi lover å styre reisende og dykkere mot bedrifter som er forpliktet til bærekraftig praksis. Siden 2017 har kontoret vårt vært karbonnøytralt og våre ansatte lover å unngå å bruke engangsplast Fra 2019 vil også alle våre gjesters flyreiser være klimakompensert, finansiert av Scuba Travel Scandinavia.
Les mer om løftene fra ulike bedrifter og organisasjoner innen dykking, og mer om tiltaket dette her.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globale mål. Målene skal bidra til en bærekraftig utvikling som tar sikte på
utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og skape fredelige og trygge samfunn. Les mer her.