Scuba Travel Scandinavia AB - har stilt lovpålagt reisegaranti til Kammarkollegiet. Alle reiseselskaper i Sverige er lovpålagt å stille reisegaranti, disse administreres av Kammarkollegiet. Reisegarantien er de reisendes sikkerhet og skal sikre deres betalte penger. Har du spørsmål kan du kontakte Kammarkollegiet på telefon 08-700 08 00. Sørg for at selskapet du reiser med har den nødvendige garantien.

Viktig å vite om reiseforsikring

Reisegarantien er økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir kansellert eller avbrutt. Den reisende kan da søke om kompensasjon fra reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for:

Pakketur
En pakkereise er et opplegg bestående av transport og overnatting eller noen av disse tjenestene i kombinasjon med en turisttjeneste, som utgjør en ikke ubetydelig del av opplegget og som ikke er direkte knyttet til transporten eller overnattingen, som f.eks. leiebil, teaterbilletter eller inngang til et sportsarrangement. En pakkereise må være lengre enn 24 timer eller inkludere overnatting. En pakkereise selges til totalpris eller til ulike priser som er knyttet til hverandre. Det skal foreligge reisegaranti for alle pakkereiser, uavhengig av om de selges til privatpersoner eller bedrifter.

Reisegarantiloven gjelder også for følgende reiser dersom disse er kjøpt av privatpersoner:

Pakkelignende reiser
Reisegarantien dekker de som kjøper pakkereiser, det vil si reiser som består av separate transport- og overnattingstjenester som til sammen viser vesentlig likhet med en pakkereise. Kombinasjonen skal fremstå som en naturlig enhet.

Salg av stoler
Også de som kun har kjøpt transport kan få kompensasjon fra reisegarantien dersom transporten skjer sammen med en pakkereise, f.eks. på et charterfly eller buss. De som kun kjøper vanlig billett er imidlertid ikke beskyttet av reisegarantien.

Pedagogiske turer
Alle som har kjøpt en reise som består av transport og et utdanningsopphold med overnatting i form av overnatting i vertsfamilie kan få kompensasjon fra reisegarantien. Dette gjelder selv om overnattingen er gratis.

Søknaden om kompensasjon må være mottatt av Reisegarantinemnda senest tre måneder etter at reisen ble kansellert, avbrutt eller av annen grunn ikke fant sted.

Svartelistede flyselskaper
EU-kommisjonen har i samråd med medlemslandenes luftfartssikkerhetsmyndigheter laget en liste over flyselskaper som ikke oppfyller sentrale sikkerhetskrav (EU-forordning 2111/2005). Flyselskapene har dermed fått helt eller delvis forbud mot å operere i europeisk luftrom eller kan kun operere under visse begrensninger. Her kan du se hvilke flyselskaper som gjelder: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm
Standard skjema

De kombinerte reisetjenestene som tilbys deg, utgjør en pakkereise i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du dekket av alle EU-rettigheter som gjelder for pakkereiser. Les mer (PDF).

Mer om min reise