Alle kunder har rett til å kansellere reisen. Følgende avbestillingsgebyrer gjelder i henhold til Scuba Travels reisebetingelser (fullstendige betingelser finnes i den nedlastbare PDF-en på slutten av siden):
  • Ved avbestilling tidligere enn 90 dager før avreise må den reisende betale registreringsavgift og eventuelle tilleggskostnader i henhold til 3.2.1 i reisebetingelsene.
  • Ved avbestilling senere enn 90 dager, men tidligere enn 30 dager før avreise, må den reisende betale 60 % av reisens pris og eventuelle tilleggskostnader etter 3.2.1 i reisebetingelsene.
  • Ved avbestilling 30 dager eller senere før avreise må den reisende betale full pris for reisen. Se vilkår etter 3.2.1
  • Dersom det ikke er avbestilling og den reisende ikke møter til det tidspunkt og sted som er angitt for avreise eller han/hun ikke kan delta på eller gjennomføre reisen fordi han/hun mangler nødvendige dokumenter for reisen som gyldig pass, nødvendig visum etc. arrangøren har rett til å kreditere reisens totale pris. 

MERK: Spesielle betingelser kan gjelde for dykkercruise, gruppeturer og spesialarrangementer. Dette meddeles i forbindelse med bestilling. 

Dersom avbestillingen skjer mindre enn 90 dager før avreise og endelig betaling ennå ikke er mottatt, skal restbeløpet betales umiddelbart. Når en reise har begynt, vil det ikke bli gitt refusjon fra Scuba Travel Scandinavia AB for deler av reisen som ikke blir brukt.

Angitt innhold på utflukter som Scuba Travel har i sin informasjon, f.eks. innholdet på turen, antall dykk, dykking på et bestemt sted, er spesifisert for optimale forhold. For eksempel kan politiske vedtak eller myndighetsvedtak, vær etc. påvirke innholdet i turen. Ansvarlig dykkeleder eller kaptein har alltid rett til å endre innholdet på turen på grunn av de nettopp nevnte årsaker eller andre årsaker som ligger utenfor hans kontroll og som kan sette passasjerenes eller skipets sikkerhet i fare. Ved en slik endring har den reisende ingen rett til kompensasjon eller refusjon. Se vilkår 5.1

Scuba Travel har rett til å endre prisen i henhold til punkt 5.2. i våre reiseforhold.

Mer om min reise